Watermatic BASIC Kapilærkasse

Watermatic BASIC Kapilærkasse

Watermatic BASIC Kapilærkasse
Pris inkl. moms 59,75 DKK
ELLER

Lagerstatus: På lager:  

Vent venligst…
Beskrivelse

Detaljer

1 . Jorden/dyrkningssubstraten.

En god jord skal:

A. Være let og luftig så planternes rødder kan ånde.

B. Indeholde næringsstoffer. Specielt hvis man ikke vil bruge kunstgødning.

C. Holde disse egenskaber gennem en dyrkningssæson.

D. Ikke være fyldt med ukrudsfrø og sygdomskim. Når dette er sagt, skal der gøres opmærksom på at det er vigtigt at jorden i kapillærrørene ikke bliver så grov og løs, at vandet ikke kan suges op.

Sandmuld: Der laves en blanding af 30-50% sphagnum, gerne næringsberiget, plus evt. din egen kompost.

Lermuld: Blandes med groft sand, plus evt. kompost.

Næringsberiget sphagnum: Mellemfin og helst den lyse kvalitet, der bedst holder sin luftige struktur en dyrkningssæson igennem. En sort og pulveragtig tørvemasse synker let sammen og bliver luftagtig. Dette kan afhjælpes ved at iblande 25% stenuld.

2. Pas på overvanding:

Se pkt. 4c i vejledningen.

3. Gødningsvand:

Der kan anvendes gødningsvand i beholderen, og der fås en del forskellige flydende vækst-/drivhusgødninger i handlen. Det er vigtigt, at man anvender den rigtige koncentration. Denne er normalt angivet på den pågældende gødningsvejledning. Sørg for at gødningen bliver ordentligt blandet med vandet. Når man tilfører gødnings- vand, tilføres jorden kontinuerligt næringssalte. Mange af disse salte vil planternes rødder optage, mens andre ophobes i jorden, og efter nogle uger kan saltkoncentrationen blive så høj, at planterne skades. Derfor skal man jævnligt gennemvande jorden grundigt med rent postevand, helst i forbindelse med at vandbeholderen er tom, og jorden ved at være tør.

4. Jord- og lufttemperatur:

Denne faktor har også stor betydning for et godt resultat, både på terrassen og i drivhuset. Den ideelle temperatur er forskellig fra plante til plante. Her kan nævnes: Tomat 1 6-22°C - agurk 22-24°C - peber 20-22°C og melon 24-28°C. Også for blomsternes vedkommende er der forskel. Tag derfor hensyn til dette ved placeringen af plantekas- sen. I drivhuset placeres agurk og melon bedst mod syd i drivhuset og tomat og peber i skyggen af førstnævnte. Den øverste grænse for planternes arbejdstemperatur er ret ensartet. En temperatur på 28°C gavner ikke planterne, og udsættes de gennem længere tid for temperaturer over 40°C, kan skaden på planterne være så stor, at de næppe kommer sig igen. Sørg derfor for en sikker og tilstrækkelig ventilation af drivhuset. Vinduesarealet skal allerhelst være 20-25% af drivhusets grundareal, og montering af automatiske vinduesåbnere vil være en stor hjælp.

 

Vejledning: 

1 . Placér din Watermatic hvor du vil dyrke dine planter.

2. Løs kompost eller sphagnum (næringsberiget):

a. Fyld kassen og kapillærrørene med kompost, sphagnum eller hvad du ønsker at dyrke i. Sørg for at rørene er helt fyldte og at komposten/sphagnumen heri, er let sammenpresset uden luftlommer.

3. Plantesæk 50 liter:

a. Ryst plantesækken så indholdet bliver løst.

b. Anbring sækken i kassen, og skær de markerede plantefelter fri. Skub forsigtigt sphagnummen til side over kapilær rørene, således at disse kan føles gennem plastikken. Skær et kryds i folien over hvert rør. Brug noget af plantesækkens sphagnum til at fylde rørene med. Denne skal i rørene være let sammenpresset uden luftlommer.

4. Vanding:

a. Der vandes ovenfra med 2-4 liter vand pr. plante (afhængig af areal og størrelse).

b. Fyld vandbeholderen op gennem påfyldningshullet.

c. For at undgå overvanding bør du lade planterne bruge alt vandet i beholderen og det meste af det i komposten eller sphagnummen, inden du gentager punkt a. & b.

5. Tips:

a. Husk du kan male din Watermatic i en farve der passer dig, enten med pensel eller spraydåse. Brug en vandbaseret farve, da kassen ellers vil opløses.

b. Se yderligere tips på www.or-produkter.dk.